خانه >> دیدنی ها >> خانه ای که به قهرمان وزنه‌برداری المپیک، سهراب مرادی داده بودند را پس گرفتند!!!

خانه ای که به قهرمان وزنه‌برداری المپیک، سهراب مرادی داده بودند را پس گرفتند!!!