خانه >> دیدنی ها >> جوادی آملی در یکی از گرانترین آرامگاه های جهان: کمتر از این مناسب مقام خمینی نبود

جوادی آملی در یکی از گرانترین آرامگاه های جهان: کمتر از این مناسب مقام خمینی نبود