خانه >> دیدنی ها >> به علت عدم تخصیص ارز دولتی،آژانس های مسافرتی در آستانه ورشکستگی هستند

به علت عدم تخصیص ارز دولتی،آژانس های مسافرتی در آستانه ورشکستگی هستند