خانه >> دیدنی ها >> اینجا کازرون است یا یکی از مناطق جنگی سوریه؟!

اینجا کازرون است یا یکی از مناطق جنگی سوریه؟!

یک روز بعد از حمله گسترده ماموران حکومتی به تجمع اعتراضی مردم که خواستی به جز درخواست آزادی دستگیر شدگان این شهر نداشتند. فیلمهای منتشره نشان می دهد که با گلوله های جنگی به سمت مردم شلیک شده که در نتیجه آن بسیاری زخمی شدند و برخی اخبار حاکی از قتل چند نفر است. شهروندان کازرون روزهاست که با برپایی راهپیمایی مخالفت شدید خود را با تقسیم شهرشان اعلام کرده اند، چه در خیابانها و چه نماز جمعه، اما هیچ پاسخی نگرفته اند.