خانه >> کاریکاتور روز >> صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند

صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند

کاریکاتوری در خصوص “صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند” به قلم مانا نیستانی