خانه >> کاریکاتور روز (page 5)

کاریکاتور روز

دخیل هسته ای

دخیل هسته ای… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

برای ساسان آقایی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند

برای ساسان آقایی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مرگ بر حقوق بشر

مرگ بر حقوق بشر … طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

همراه با پوتین‎

همراه با پوتین‎… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

آسیاب بادی نظام

آسیاب بادی نظام… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

اسلامیزاسیون به سبک شورای نگهبان…

اسلامیزاسیون به سبک شورای نگهبان… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

آزار جنسی

طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مهاجرت

طرحی از فرحناز آقایی پور

بیشتر بخوانید »

نه به سکوت

طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

بی کَس ترین زندانی (برای محمد نظری)

بیشتر بخوانید »