خانه >> کاریکاتور روز (page 5)

کاریکاتور روز

آزار جنسی

طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مهاجرت

طرحی از فرحناز آقایی پور

بیشتر بخوانید »

نه به سکوت

طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

بی کَس ترین زندانی (برای محمد نظری)

بیشتر بخوانید »

موج‌ کودک‌ آزاری

طرح از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

کاریکاتور- بدهی نفتی میلیاردی احمدی‌نژاد

بدهی نفتی میلیاردی احمدی‌نژاد، طرح از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

کاریکاتور – ژن برتر آقازادگی

بیشتر بخوانید »

کاریکاتور – کسی تحریک نمیشه؟ بیام بیرون؟

بیشتر بخوانید »