خانه >> کاریکاتور روز (page 5)

کاریکاتور روز

«خطر جواب ندادن به سوال»

«خطر جواب ندادن به سوال» به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

قدرت سپاه

قدرت سپاه به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

وعده ها

وعده ها به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

جفتک ارزشی

جفتک ارزشی به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

انقلاب کبیر فرانسه و ایران امروز

انقلاب کبیر فرانسه و ایران امروز

بیشتر بخوانید »

شاه رفت

شاه رفت به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

برای سارو قهرمانی و سایر کشته‌ شدگان اعتراضات مردمی‎

برای سارو قهرمانی و سایر کشته‌ شدگان اعتراضات مردمی به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند

کاریکاتوری در خصوص “صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند” به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

وضعیت ورودی – خروجی زندانهای (شکنجه گاهها) جمهوری اسلامی

وضعیت ورودی – خروجی زندانهای (شکنجه گاهها) جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید »

رهبر ساده‌زیست

رهبر ساده‌زیست… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »