خانه >> کاریکاتور روز (page 5)

کاریکاتور روز

وضعیت ورودی – خروجی زندانهای (شکنجه گاهها) جمهوری اسلامی

وضعیت ورودی – خروجی زندانهای (شکنجه گاهها) جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید »

رهبر ساده‌زیست

رهبر ساده‌زیست… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مرگ در بازداشتگاه

مرگ در بازداشتگاه… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مدیریت بحران

مدیریت بحران… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

تفاهمنامه با حوزه برای کاهش بلایای طبیعی

تفاهمنامه با حوزه برای کاهش بلایای طبیعی… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

گروگان (برای نازنین زاغری)

گروگان (برای نازنین زاغری)… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مقاومسازی به شیوه مسوولین‎

مقاومسازی به شیوه مسوولین‎… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مسکن مهر

مسکن مهر… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

خانه های پوشالی

خانه های پوشالی… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

تعطیلات دو روزه آقای شریعتمداری‎

تعطیلات دو روزه آقای شریعتمداری‎… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »