خانه >> کاریکاتور روز (page 4)

کاریکاتور روز

مقاومسازی به شیوه مسوولین‎

مقاومسازی به شیوه مسوولین‎… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مسکن مهر

مسکن مهر… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

خانه های پوشالی

خانه های پوشالی… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

تعطیلات دو روزه آقای شریعتمداری‎

تعطیلات دو روزه آقای شریعتمداری‎… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

دخیل هسته ای

دخیل هسته ای… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

برای ساسان آقایی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند

برای ساسان آقایی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مرگ بر حقوق بشر

مرگ بر حقوق بشر … طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

همراه با پوتین‎

همراه با پوتین‎… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

آسیاب بادی نظام

آسیاب بادی نظام… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

اسلامیزاسیون به سبک شورای نگهبان…

اسلامیزاسیون به سبک شورای نگهبان… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »