خانه >> کاریکاتور روز (page 3)

کاریکاتور روز

انقلاب کبیر فرانسه و ایران امروز

انقلاب کبیر فرانسه و ایران امروز

بیشتر بخوانید »

شاه رفت

شاه رفت به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

برای سارو قهرمانی و سایر کشته‌ شدگان اعتراضات مردمی‎

برای سارو قهرمانی و سایر کشته‌ شدگان اعتراضات مردمی به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند

کاریکاتوری در خصوص “صدیقی امام جمعه تهران؛ معترضان آشغال بودند” به قلم مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

وضعیت ورودی – خروجی زندانهای (شکنجه گاهها) جمهوری اسلامی

وضعیت ورودی – خروجی زندانهای (شکنجه گاهها) جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید »

رهبر ساده‌زیست

رهبر ساده‌زیست… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مرگ در بازداشتگاه

مرگ در بازداشتگاه… طرحی از توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مدیریت بحران

مدیریت بحران… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

تفاهمنامه با حوزه برای کاهش بلایای طبیعی

تفاهمنامه با حوزه برای کاهش بلایای طبیعی… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

گروگان (برای نازنین زاغری)

گروگان (برای نازنین زاغری)… طرحی از مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »