خانه >> کاریکاتور روز

کاریکاتور روز

نیمه لخت! توکا نیستانی

در واکنش به اظهارات محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، درباره حضور زنان در استادیوم برای تماشای فوتبال که گفته بود:گفت: “وقتی خانمی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه‌عریان مواجه می شود، گناه اتفاق می‌افتد.”

بیشتر بخوانید »

درس امروز! مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

نه نه نه! مذاکره نمی کنم! توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

نوسان ارز، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

دیدار در سازمان ملل، توکا نیستانی

دیدار در سازمان ملل، توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

تروریسم کور، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

«مجلس خفتگان…»

بیشتر بخوانید »

مرثیه‌ای برای آغوش مادران، توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

اقت«دار»! مانا نیستانی

به مناسبت اعدام زامیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی

بیشتر بخوانید »

من مذاکره نمی کنم

توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »