و همین لباس زیباست نشان خلاقیت

از لباس انتخاب شده توسط کمیته ملی المپیک ندیدم خوش‌تر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند!

پی‌نوشت:
1- بلا به دور، این لباس فرم آشپزهای بیمارستان‌های دولتی را دیده باشید، کپی همین لباس طراحی شده برای بانوان المپیکی است!
2- در رابطه با لباس آقایان، جدا از تقارن بیست محوری و رنگ‌بندی جلا بخش آن باید بگویم، شلوار دم‌پا گشاد دیده بودم، اما این همه دم‌پا تنگ قسمت نشده بود (البته در روایت است که قسمت مربوط به تنبان آقایان، تا دلتان بخواهد گشاد می‌باشد. جای حسین رضازاده فقط به لحاظ اندازه دور کمر در المپیک به صورت کامل احساس می‌شود)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Favorites Has Been Added!